Bilgi Merkezi

Görsel Destek Kullanımı ve Otizm

19.09.2018
Görsel Destek Kullanımı ve Otizm

Görsel Destek Kullanımı ve Otizm


Kaynak: Autismspeaks.org
Çeviren: Bülent KOCA

Görsel destek nedir?


Görsel destek, dili anlama veya kullanma alanlarında zorluk çeken bir çocukla
iletişim kurmak için resim veya başka bir görsel öğenin kullanılmasını ifade eder.
Görsel destek, fotoğraf, çizim, nesne, yazılı sözcük veya liste olabilir. Araştırmalar
görsel desteklerin iletişim kurmanın bir yolu olduğunu göstermektedir.
Görsel destek iki ana amaç için otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan
çocuklarda kullanılır. Ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmasına ve
çocuklarının başkalarıyla daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olurlar.
Görsel destekler, her yaştan kişilerlerle kullanılabilir, ancak bu yazıda
çocuklara yönelik görsel destek kullanımına değinilecektir.


Görsel destek neden önemlidir?


OSB’li çocukların temel sınırlılıkları, sosyal olarak etkileşim kurma, dili
iletişimsel olarak anlama ve kullanma veya tekrarlayan davranışlar olarak
tanımlanmaktadır. Görsel destek kullanımı, bu alanlara ilişkin becerilerin
desteklenmesinde ve geliştirilmesinde kullanılabilecek etkili bir öğretim stratejisidir.
Görsel destek kullanımı; OSB’li çocukların karşılaşılan durumlara yönelik kaygı
durumlarını, yapılan/yapılacak işlerin ve günlük yaşamın planlanmasıyla tahmin
edilebilirliği arttırarak, en az düzeye indirgemek için kullanılmaktadır. Bu sayede,
çocukların günlük hayatta sergilediği veya sergileyebileceği problem davranışların
ortaya çıkmasını dolaylı yoldan engellemiş oluruz. Çünkü biliyoruz ki; çocuklarımız
kendisine yöneltilen dili, kendisinden beklenen görevi anlamadıkları ve yapılacak
etkinlikleri bilmedikleri takdirde, kaygı düzeylerinin yükselmesine bağlı olarak,
problem davranışlar sergileyebilmektedir.
Görsel destek kullanımına ilişkin stratejileri, bağlantıdan indirebilirsiniz.
https://drive.google.com/open?id=1YIfP_45oFMiYMxAsYbIxYam_wIlQmpZV