HİZMETLERİMİZ

Zihin Yetersizliği

Zihin yetersizlik, genel anlamda bireylerin zihin gelişimindeki gecikmeler, çevreye uygun olmayan davranışlarda bulunma, okuma-yazma, matematik başta olmak üzere akademik becerilerde yetersizlik, sosyal becerilerde, dil ve konuşma becerilerinde akranlarının gerisinde olma şeklinde kendini göstermektedir. Merkezimizde zihinsel yatersizliği olan öğrencilere dil ve konuşma becerileri ile akademik becerilere yönelik programlara ek olarak, gereksinimleri doğrultusunda bireysel ve grup eğitimi şeklinde günlük yaşam becerileri, sosyal beceriler ve ince motor becerilerini desteklemeye yönelik eğitim hizmeti verilmektedir.