HİZMETLERİMİZ

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Bebekler daha ilk aylardan başlayarak anne ve babalarıyla etkileşime girerler. Beslenirken, altı değiştirilirken, uykuya geçerken anne ve babalarıyla göz kontağı kurarlar, onların konuşmalarını dinlerler, yüz ifadelerindeki değişiklikleri izlerler. Aylar ilerledikçe sesin kaynağını ararlar, farklı seslere tepki verirler, babıldama ve çağıldama sesleri çıkarırlar. Gülümsemeye ve gülmeye başlarlar. Aylar ilerledikçe anne ve babalarıyla kurdukları göz kontağının yalnızca süresi değil, kalitesi de artar.

 

Normal gelişim gösteren bebeklerde kendiliğinden ve çok basit olarak gelişen bu beceriler, OSB olan bebeklerde görülmeyebilir. Çevrelerine karşı ilgisizdirler, göz kontağı kurmazlar, anne ve babanın konuşmalarına tepki vermezler. Konuşmayı anlamak anlamına gelen alıcı dil becerisini geliştiremezler ve bu nedenle de konuşmaları anlamakta zorlanırlar. İsmi ile seslenildiğinde tepki vermezler, oyuncaklarla işlevsel olarak oynamazlar. Yani oyuncak telefonu kulağına götürme, tarakla saçını tarama ya da oyuncak arabayı sürme gibi davranışlar sergilemezler. Normal gelişim gösteren bebeklerde çok hızlı gelişen taklit, istedikleri nesneyi işaret etme davranışlarını göstermezler.  Zaman ilerledikçe dil ve iletişim alanındaki sınırlılıkları daha belirginleşir. Değişiklerden hoşlanmazlar, değişikliğe karşı aşırı tepki gösterirler,  yalnız oynamayı tercih ederler ve akranlarına karşı ilgisizdirler.

 

Sıralanan bu davranışlar tüm OSB olan  çocuklarda aynı anda, aynı şekilde görülmeyebilir. Bu davranışların bazıları çocuğunuzda var ise ve en önemlisi de onunla iletişim kurmakta zorluk yaşıyorsanız, çocuğunuzun zaman kaybetmeden bir çocuk psikiyatristi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha küçük diye beklemek ya da diğer uzmanlık alanlarından doktorların görüşlerine başvurmak çocuğunuza zaman kaybettirebilir. Bu durumda yapmanız gereken doğrudan bir çocuk psikiyatristi ile iletişime geçmek olmalıdır.

Doktorunuzun yukarıda sıralan bu davranışlar nedeniyle çocuğunuza özel eğitim önermesi sakın sizi korkutmasın. Çocuğunuzun alacağı özel eğitim onun durumunu ağırlaştırmaz,  tam tersine eğitimde üç aylık zamanın bile önemi büyüktür. Bu nedenle vakit kaybetmeden özel eğitime başlamakta fayda vardır. Unutmayın OSB bir hastalık değildir ve eğitimle çocuğunuz doğal yollardan kazanamadığı pek çok beceriyi kazanabilir.