HİZMETLERİMİZ

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim programları, merkezde eğitim alan ve okul öncesi eğitim aşamasında olan çocukların okul yaşamına geçişlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çocukların tüm gelişim alanlarında değerlendirilmeleri yapılarak; program  hedefleri bu alanlardaki gereksinimleri doğrultusunda oluşturulmakla birlikte, başarılı bir ilk okuma  için gerekli olan erken okur yazarlık becerileri de değerlendirilmekte ve program hedeflerine erken okuryazarlık hedefleri yerleştirilmektedir. Akademik becerilerin yansıra ilkokul birinci sınıfa uyumu destekleyen, sosyal beceriler ile  sınıf ortamının gerektirdiği kitap- defter- kalem- silgi kullanma, sınıf içi yönergeleri izleme, görev başında kalma, kendi başına çalışma becerisini kazanma gibi geçiş becerileri  de desteklenmektedir.