HİZMETLERİMİZ

Hizmet Alanları

Merkezde çocukların öğrenmeye hazırlık becerileri, ince motor becerileri, okuma-yazma, matematik gibi akademik becerileri, dil ve konuşma becerileri ile sosyal becerileri Parla ekibi tarafından çok yönlü değerlendirilerek program oluşturulmaktadır. 

Özel Parla’da eğitim çalışmaları erken bebeklik /çocukluk döneminden başlayarak, devam etmekte ve çocukların/ öğrencilerin okul öncesi dönem gereksinimleri en üst düzeyde karşılanarak okula başlamaları hedeflenmektedir. Ayrıca okula giden öğrencilere yönelik okula destek eğitimi verilmekte, çocukların devam ettikleri okullarla iletişime geçilerek gereken işbirliğinin  kurulması hedeflenmekte ve  okullarda düzenlenen BEP toplantılarına da katılım sağlanmaktadır.

Özel Parla’da çocukların ve ailelerin tüm gereksinimlerinin karşılanması hedeflenmektedir. Temel dayanağı bilimsel dayanağı olan uygulamalara yer vermek olan Özel Parla’da verilen hizmetler çoğu zaman  sınır tanımamaktadır.

  • Müzik, resim, drama eğitimi verilmektedir.