HİZMETLERİMİZ

Erken Okuryazarlık

Erken okuryazarlık, çocukların erken dönemde formal okuma-yazma öğretimine başlamadan önceki dönemde, okuma yazmaya ilişkin kazanmaları beklenen önkoşul bilgi, beceri ve tutumlarının tümü olarak tanımlanmaktadır. Erken okuryazarlık çocuklara okuma-yazmayı öğretmek değildir. Okuma için önkoşul beceriler niteliğinde olan erken okuryazarlık becerilerine sahip olmadan okula başlayan çocukların, ilk yıllarda okumayı öğrenmede, daha ileriki sınıflarda ise okuduğunu anlamada güçlükler yaşadıkları belirtilmektedir. Yapılan boylamsal çalışmalar, çocukların erken okuryazarlık becerileri ile okuma ve akademik başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, erken okuryazarlık becerilerini yeterince kazanamamış çocukların erken dönemde belirlenmesi, erken müdahale programları ile akranlarıyla arasındaki farkın kapatılması ve çocukların başarı için gerekli erken okuryazarlık becerileri ile donatılması çok önemlidir. Merkezimizde, öğrenciler erken okuryazarlık becerielri açısından değerlendirilmekte ve okul öncesi dönemde erken okuryazarrlık bcerilerini desteklemeye yöenilik eğitim verilmektedir.